COVID-19 en l’entorn escolar 21-22

La Comissió de Salut de l’institut ha preparat aquesta presentació amb informació sobre com ens protegim aquest curs 21-22 de la Covid-19 al centre. Vos recomanam que li faceu una …

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Aquest curs escolar cal renovar la meitat del Consell Escolar del centre. Això suposa renovar 3 representants del professorat, 1 representant de les famílies i 1 representant de l’alumnat. Podeu …