I CONCURS ESCOLAR DE L’OFICINA ANTICORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

L’Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció  a les Illes Balears és una entitat que depèn orgànicament del Parlament de les Illes Balears i té com a objectiu prevenir i investigar possibles casos de comportament fraudulent o il·lícit per part del personal al servei del sector públic.

El tema objecte del I Concurs Escolar és qualsevol relacionat amb la lluita contra la corrupció i la defensa de valors ètics que permetin la seva erradicació de la societat.

Un grup d’alumnes d’Economia de 1r de Batxillerat han presentat aquest vídeo al concurs:

Vídeo