Acosta’t a la Serra

Acosta’t a la Serra és un projecte de l’IES Nou Llevant per donar a conèixer la Serra de Tramuntana al seu alumnat.

Aquest projecte neix d’un curs de formació realitzat per un grup del professorat de l’IES Nou Llevant. Iniciat el curs 2019-20 però que es va incrementant i perfeccionant any darrera any.

Aquí teniu una pàgina web on es veu representada part de la feina feta.

www.acostatalaserra.ga