Mercadet de llibres de text de 2ª mà curs 2021-22

Llegiu bé la informació per participar al mercadet de llibres de 2a mà


Important,  per participar en el mercadet heu de dur signada l’autorització pels pares que va dins el full de sol·licitud.