REUNIONS FAMÍLIES INICI DE CURS

Els propers dimecres 13, dimecres 20 i dijous 21 d’octubre tendran lloc les reunions informatives per a famílies amb els tutors dels seus grups.