ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Aquest curs escolar cal renovar la meitat del Consell Escolar del centre. Això suposa renovar 3 representants del professorat, 1 representant de les famílies i 1 representant de l’alumnat.

Podeu presentar les vostres candidatures enviant un correu al director del centre director@iesnoullevant.es o per escrit a direcció del centre. Tots els membres de la comunitat educativa poden participar presentant les seves candidatures als diferents estaments del centre al que pertanyin. Teniu fins dia 29 d’octubre a les 12:00 per presentar les vostres candidatures.
Tant el cens electoral com el calendari de tot el procés electoral el podeu trobar al hall del centre i clicant a la imatge de baix.
Volem agrair la feina i participació de tots els membres del Consell Escolar que acaben el seu mandat i encoratjar a tots els membre de la comunitat educativa a formar part en l’òrgan superior de decisió del centre educatiu.