“No hi ha res com la música per a educar la societat”

SIMON RATTLE. Director de l’Orquestra Filarmònica de Berlin

 

 

Què desenvolupa l’alumnat amb l’educació musical?

 1. El desenvolupament de capacitats personals com la creativitat, la memòria, la psicomotricitat, la iniciativa personal, el desenvolupament emocional, la autoestima, la sensibilitat, etc.
 2. El desenvolupament com a ciutadans i membres d’una societat: treball de grup, respecte als diversos gustos, opinions i cultures, exposició en públic, capacitat crítica, etc.
 3. La preparació per a futurs estudis i professions relacionades amb la música: batxillerat artístic, FP audiovisuals…
 4. El coneixement i experimentació del llenguatge artístic en la creació i interpretació  de projectes,  comunicació d’idees, emocions, sentiments, etc.
 5. El coneixement i valoració de la cultura com a instrument per avançar com a persones i societat.
 6. Una perspectiva i preparació més amplia i competent en altres professions o àmbits de la vida, entre altres aprendre a pensar i resoldre problemes de manera positiva i creativa.

A quins cursos s’estudia música?

 • 1r ESO: Música (3 hores)
 • 2n ESO: Taller de Música (2 hores, optativa)
 • 3r ESO: Música (2 hores), Cant coral (2h, optativa)
 • 4t ESO: Música (3 hores, optativa)

Què es treballa a les optatives?

2n ESO: Taller de música

Aquesta optativa es fonamenta en la interpretació instrumental, creació i aplicació de les noves tecnologies a la música. Es treballa a través de projectes basats en:

 • Interpretació instrumental. A partir del que s’ha treballat a 1r d’ESO s’aprofundeix en la tècnica de tots els instruments (flauta, placa, bateria, piano, baix i teclat).
 • Creació de petits arranjaments a partir de diverses cançons. L’alumne aprèn a realitzar les seves pròpies versions i instrumentacions sobre altres músiques o crear la seva pròpia.
 • Les noves tecnologies i la música. Es realitzaran projectes en els quals l’alumne aprèn a enregistrar i manipular el so per crear després la seva música aplicada també a produccions audiovisuals.

3r ESO: Cant coral

La realització de l’optativa Cant coral suposa un aprofundiment en els aspectes entorn a l’expressió vocal. Es treballa a través dels projectes:

 • Tècnica vocal i interpretació de cançons de diversos estils
 • Escolta i valoració de les diverses manifestacions vocals
 • Musicalització i interpretació d’un poema.
 • Planificació, organització i realització d’un concert públic.

4t ESO: Música

Aquesta matèria aprofundeix en els continguts treballats durant els diferents cursos de l’ESO. Els blocs de treball són els següents:

 • Escolta, investigació, anàlisi i valoració crítica de diversos gèneres i estils musicals.
 • Creació i interpretació d’arranjaments musicals.
 • Música i noves tecnologies: estudi d’enregistrament de so, editors i seqüenciadors, creació MIDI i producció audiovisual
 • Organització i gestió del espectacle musical
 • Consum de la música:
  • Copyright, drets d’autor i llicències Creative Commons
  • Oferta audiovisual i revistes especialitzades
  • Funcionament i influència de la industria musical en les nostres preferències.