ESO

Informació ESO

Primer d’ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Ciències de la naturalesa
 • Educació plàstica i visual
 • Música
 • Escollir entre: Religió o Societat, cultura i religió
 • Optatives (Elegir una): Francès o Processos de comunicació o Taller de matemàtiques

Segon d’ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Ciències de la naturalesa
 • Educació per a la ciutadania
 • Escollir entre: Religió o Societat, cultura i religió
 • Optatives (Elegir una): FrancèsProcessos de comunicacióTaller de matemàtiques, Taller d’artesania, Taller de teatre o Taller de música

Tercer d’ESO

 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Matemàtiques
 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Ciències de la naturalesa
 • Tecnologia
 • Música
 • Educació plàstica i visual
 • Escollir entre: Religió o Atenció educativa
 • Optatives (Elegir una): Francès, Cyberprojects, Cultura clàssica, Taller de matemàtiques, Taller de ciències experimentals, Expressió corporal i Taller de teatre

Quart d’ESO

 

Obtenció títol de graduat en ESO

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 7 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per al curs 2016-2017

 

BOIB Resolució titulació ESO