Programes europeus

DECLARACIÓ POLÍTICA ERASMUS (ERASMUS POLICY STATEMENT)

L’IES Francesc  de Borja Moll és un centre públic situat al Polígon de Llevant de Palma on s’imparteixen estudis d’ESO, Batxillerat,  Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior. Els estudis de formació professional són presencials però alguns poden ser també a distància o modalitat Dual.

Dins els currículums dels cicles formatius està el mòdul de formació en centres de treball de 400 hores.

Objectius del nostre centre

Realització de part de les pràctiques a empreses, en el cas dels cicles formatius de grau mitjà i formació professional bàsica, o la totalitat de les pràctiques en el cas dels cicles formatius de grau superior i, actualment, també per als cicles de grau mitjà.

Millora de les competències lingüístiques dels nostres alumnes per poder ser més competitius a l’hora de trobar un lloc de feina a la nostra Comunitat Autònoma, dins la qual el coneixements de llengües estrangeres és fonamental.

Coneixement d’altres cultures i països per part de la nostra comunitat educativa per a tenir major respecte pels altres, realitzar intercanvis culturals i enriquiment dels participants.

Realització d’estàncies del nostre professorat a centres d’estudis europeus per conèixer de primera mà els  diferents sistemes educatius, diferents estratègies educatives i intercanvi d’experiències sobre mètodes pedagògics per així millorar la nostra tasca.

Realització de cursos d’idiomes en llengua anglesa per al professorat que imparteix mòduls en aquesta llengua, o que ha d’impartir-los en un futur pròxima i que vol millorar la seva competència lingüísitica o per professorat que vol implicar-se en projectes europeus.

Realització de cursos de didàctica i estratègies educatives per al professorat per millorar la seva tasca amb els alumnes.

Participació en projectes Erasmus KA2 d’associacions estratègiques per a la internacionalització del nostre centre i la millora del sistema educatiu i les competències dels nostres docents.

En definitiva, volem que internacionalitzar el nostre centre dins de la Unió Europea perquè avui en dia tenim un món de possibilitats sense fronteres i volem que la nostra comunitat educativa pugui gaudir i aprofitar-se del que Europa ens ofereix.

Relacions amb els socis

Amb els nostres sòcies estem compromesos a:

Acollir a estudiants en pràctiques, cercar llocs de feina per a les seves pràctiques, ajudar-los a trobar allotjament i afavorir la seva integració al nostre centre.

Acollir professorat que vol visitar el nostre centre per conèixer la nostra feina diària.

Ajudar-los en totes les qüestions que ens plantegen sobre els projectes Erasmus i intercanviar informació.

Participar activament en projectes de col·laboració.

Impacte que volem aconseguir

Amb la difusió dels nostres projectes i la participació de la nostra institució, el que volem aconseguir és augmentar la motivació dels nostres alumnes a formar-se a l’estranger per així poder comparar i ser crítics, respectar als altres i les diferents cultures, millorar les seves habilitats socials i comunicatives, millorar el seu aprenentatge professional així com el lingüístic i les TIC.

Respecte als docents de la nostra institució volem que tenguin la possibilitat de formar-se a un altre país i millorin, així, la seva tasca educativa al mateix temps que augmenten la seva motivació personal i les relacions laborals amb docents europeus.

INFORMACIÓ DE LES MOBILITATS ERASMUS+

Projectes Erasmus Plus

Al nostre centre tenim, actualment diferents projectes Erasmus Plus: KA102, KA103 i KA2

Els projectes KA102 i KA103 són per fer pràctiques de formació professional per als alumnes de formació professional bàsica, cicles formatius de grau mitjà i superior del nostre centre a un país de la Unió Europea, així com mobilitats per a professors del nostre centre que vulguin fer una estància de 5 díes de durada,anomenada “job shadowing”, a un centre d’un país de la UE.

Els projectes KA2 són els anomenats “associacions estratègiques” per fer activitas

Carta Universitària Erasmus

L’IES Francesc de Borja Moll té concedida la Carta Universitària Erasmus Estesa (EUCX) fins a finals de l’any acadèmic 2019/2020 amb número de referència 240477-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE. La EUC està concedida per la comissió europea.

Carta universitària Erasmus

Carta universitària Erasmus

 

Blog d’experiències de mobilitat a l’IES Francesc de Borja Moll

https://iesfbmoll.blogspot.com.es/

Cicles de Grau Superior: Projecte Erasmus KA 103

Desenvolupament de les pràctiques (FCT) a un país de la unió Europea (UE). Es pot fer la  totalitat del període de pràctiques a una empresa a l’estranger.

L’IES Francesc de Borja Moll té el seu programa Erasmus + per als cursos 2016-17 i 2017-18 amb 10 mobilitats concedides de les quals una ha estat concedida a una alumna del CFGS de Dietètica que ha realitzat la totalitat de les FCT a Itàlia.

Durant el curs 2015-16 es varen realitzar 3 mobilitats del diferents cicle formatius de grau superior.

Durant el mes d’octubre es farà una reunió informativa per als alumnes interessats i es farà el procés de selecció.

Més informació

Cicles de Formació Professional Grau Mitjà – Projecte KA 102

Desenvolupament de part de les practiques ( FCT ) a un país de l’UE. El període consisteix en 30 díes a un país estranger de la UE.

L’IES Francesc de Borja Moll té concedides mobilitats dins el marc del projecte kA 102.

Durant el curs 2015-16 es varen realitzar 24 mobilitats dels diferents cicle formatius de grau mitjà.,

Per al curs2016-17 tenim 22 mobilitats de les quals ja s’han concedit 5 per a alumnes del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria per anar a Kotka (Finlàndia) on hi aniran el mes de novembre. Durant els mesos de març a juny alumnes dels CFGM d’Estètica, Perruqueria, Xistemes Microinformàtics i Xarxes, Activitats Comercials i Farmàcia i Parafarmàcia han realitzat part de les seves pràctiques formatives a Finlàndia, Regne Unit, Alemanya i Iralanda. En total han estat

Durant el mes d’octubre es farà una reunió informativa per als alumnes interessat i començarà el procés de selecció

Sobre preguntes freqüents relacionades amb aquest projecte:

FAQ KA 102

MOBILITATS ERASMUS+ CURS 2015-16

Durant el mes de novembre de 2015, alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Cures Auxiliars d’Infermeria del nostre centre varen realitzar una estància de 30 dies a l’estranger dins el programa Erasmus+. A Finlàndia varen anar 4 alumnes i a Itàlia 5 alumnes.

Entre el mes de març i juny, els alumnes de la resta de cicles varen realitzar la seva estància a un país europeu.

Respecte a mobilitats KA102, alumnes de CFGM de Perruqueria i Cosmètica Capil.lar, CFGM d’Estètica i Bellesa, CFGM d’Activitats Comercials i CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes varen realitzar estàncies de 30 díes de durada a Finlàndia, UK, Malta i Alemanya.

Respecte a mobilitats KA103, dos alumnes del CFGS de dietètica  i una alumna del CFGS d’Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa varen realitzar la totalitat de les seves pràctiques a Finlàndia i Malta respectivament.

A aquest enllaçs es poden consultar les seves experiències de mobilitat a un país estranger.

https://iesfbmoll.blogspot.com.es/

Per altra banda, també hem rebut alumnes d’aquestos països per realitzar pràctiques a empreses de Mallorca.

Sol·licitud mobilitat ERASMUS+per a l’alumnat del centre: ( RESUM de la informació publicada)

Durant el mes d’octubre publicarem informació i dates de sol.licitud per als alumnes interessats en realitzar pràctiques a la UE.

Aquí teniu el full de sol·licitud per obtenir una plaça de mobilitat ERASMUS+.

Solicitud de alumnos PDF

La documentació a aportar juntament amb la sol·licitud és:

  • Expedient acadèmic
  • Acreditació lingüística ( títol oficial EOI, nota mitjana de l’assignatura de llengua estrangera,etc )
  • Certificats assumptes socials

Els criteris de selecció per aconseguir una plaça de mobilitat ERASMUS+ seran:

  • Expedient acadèmic
  • Prova lingüística de nivell de l’idioma corresponent
  • Informe del tutor del curs que està cursant que valorarà la maduresa, autonomía, capacitat resolutiva, actitud i assistència a classe, etc.
  • Informe d’assumptes socials (solament per a alumnes que tenguin qualque expedient obert).

Per a dubtes o informació: mobilitat@iesfbmoll.org

EXPERIÈNCIES DE MOBILITAT DURANT EL CURS 2017-18

Presentación Malta Francisco Ruíz

Presentació Génesis i Lídia alumnes del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria

 

 

 

EXPERIÈNCIES DE MOBILITAT DURANT MARÇ A JUNY DE 2017

EXPERIÈNCIES DE MOBILITAT DURANT NOVEMBRE DEL 2017

Na Laura Nogueras Rubio, estudiant del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria, ens ha fet arribar aquest resum de la seva estància a Kotka (Finlàndia) realitzant part de les seves pràctiques formatives a empreses gràcies al projecte KA102 Erasmus que tenim concedit

Na Monika Kasimirova Docheva ens ha enviat la seva visió de la estància a Kotka

MONIKA KASIMIROVA DOCHEVA A FINLÀNDIA

 

ALGUNES EXPERIÈNCIES DE MOBILITAT DURANT EL CURS 2015/16