Mercadet de llibres

Benvolgudes famílies,

Vos comunicam que degut a la situació  sanitària actual i a les mesures de seguretat que se’n deriven, ens hem vist obligats a modificar el sistema habitual de funcionament del mercadet.

Aquest es durà a terme divendres 4 de setembre de les 9:30 a les 11:00 h, per tal de lliurar els llibres del curs passat i sol·licitar el llibres pel proper curs, que seran entregats als alumnes (sempre depenent de la disponibilitat de llibres) els primers dies de curs.

El mercadet es durà a terme a l’entrada del centre (espai exterior) en una única filera i seguint les indicacions de prevenció d’ús de mascareta  i distància de seguretat.

Teniu en compte que tindran prioritat per adquirir llibres aquelles famílies que hagin aportat llibres del curs passat. No obstant no podem assegurar que tengueu tot els llibres sol·licitats, ja que tot dependrà dels llibres recollits.

Per cada llibre dipositat se vos entregarà un llibre del proper curs (sempre que hi hagi disponibilitat). En cas de no haver lliurat cap llibre o un nombre inferior al nombre sol·licitat, el preu de cada llibre serà de 5€. En cas que hagueu dipositat més llibres dels sol·licitats rebreu 5€ per cada llibre que no hagueu intercanviat.

Atentament,

Comissió de Medi Ambient