Director:                       Andrés Nadal  Cristóbal           director@iesnoullevant.es

Secretària:                    Llúcia Orell Llinàs      secretaria@iesnoullevant.es

Cap d’estudis:               Francesca Riutort  Lozano      capestudis@iesnoullevant.es

Cap d’estudis adjunta:  Maria de Lluch Mas Gelabert            capadjunt@iesnoullevant.es