CALENDARI EXÀMENS EXTRAORDINARIS 2n Batx. 2020-2021

Pendents 1r de Batxillerat

DIMARTS 15 de junyDIMECRES 16 de juny
CATALÀ (2)
8:00 a 9:30 Dept Català
ANGLÈS (1)
8:55 a 10:25 Dept Anglès
  
GREC l (1)Hª del MON CONTEMPORANI (1)
11:10 a 12:40Dept Filosofia11:10 a 12:40Dept Geogrfia i Història
  

2n de Batxillerat

DIJOUS 17 de junyDIVENDRES 18 de junyDILLUNS 21 de junyDIMARTS 22 de juny
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA (5)
8:00-9:30 A104   
HISTÒRIA D’ESPANYA (5)
8.00 – 9.30 h A104 
CATALÀ (4)
8:55-10.25 A104  
LLATÍ (1)
8.00 – 9.30 h A104 

MATEMÀTIQUES II (1)
8.00 – 9.30 h A104 

MATEMÀTIQUES APLICADES (1)
8.00 – 9.30 h A104 
    
BIOLOGIA (1)
12:00 a 13:30 A104 

GEOGRAFÍA (4)
12:00 a 13:30 A104  
 ANGLÈS (2)
12:00 a 13:30 A104  
ECONOMIA (2)
12:00 a 13:30 A104 

HISTÒRIA DE L’ART (1)
12:00 a 13:30 A104 

QUÍMICA (1)
12:00 a 13:30 A104 
    

Recordau que la durada màxima dels exàmens és de 90 minuts.