Calendari dels examens de recuperació de primer de batxillerat.