El proper curs comencem el curs de manera esglaonada a partir del proper dia 10 de setembre. Mirau l’horari adjunt.

MOLT IMPORTANT: l’alumnat ha d’assistir amb mascareta i l’haurà de dur posada durant tota la jornada escolar. Els alumnes no podran assistir al centre si tenen més de 37,4º de febre i s’hauran de prendre la temperatura a diari abans de venir al centre

HORARI DE L’ACOLLLIDA DE L’ALUMNAT – CURS 2020 – 2021

Mercadet de llibres

El nostre director vos dona unes directrius d’inici de curs. Vídeo

Documentació a entregar firmada en començar classes:
Consentiment informat per a la realització del test PCR durant el curs escolar
Declaració responsabilitat pares

Aquí trobau dos presentacions del comportament que hem de tenir per fer front al COVID19.
COVID19 en l’entorn escolar
Protocol d’actuació sospita COVID19