INSTRUCCIONS MATRÍCULA ALUMNES NOU INGRÉS ESO I BATXILLERAT

IMPORTANT – S’ha de telefonar al 971 32 98 32 i demanar cita prèvia.

INSTRUCCIONS DE MATRÍCULA PER L’ALUMNAT NOUVINGUT AL CENTRE

Educació Secundària Obligatòria:

MATRICULA 1r ESO

MATRICULA 2n ESO PMAR

MATRICULA 2n ESO

MATRICULA 3r ESO

MATRICULA 4t ESO

Batxillerat:

MATRICULA 1r BATXILLER GENERAL

MATRICULA 1r BATXILLER CIÈNCIES

MATRICULA 1r BATXILLER HUMANITATS I CC

MATRICULA 2n BATXILLER CIÈNCIES

MATRICULA 2n BATXILLER HUMANITATS I CC

Altres documents:

TRANSPORT ESCOLAR

TAQUILLA

APIMA

Altres documents: